Archive for the ‘ĐẤT NỀN BÁN’ Category

VẠN PHÚC RIVERSIDE CITY

Vạn Phúc Riverside City sở hữu vị trí đắc địa. Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ. Dự án ven sông 3,4km. Quy hoạch đẳng cấp. Bán đất 15,5 triệu/m2

CAN HO DE CAPELLA

{CAN HO DE CAPELLA}{Luong Dinh Cua, phuong Binh Khanh, Quan 2}{Thanh pho Ho Chi Minh}{713000}{Vietnam}{0909252622}
Luong Dinh Cua, phuong Binh Khanh, Quan 2 Thanh pho Ho Chi Minh,
Phone: 0909252622